devizni žiro račun / foreign currency account

Ime i prezime vlasnika računa
Name of account holder: DINKA BOŽIĆ

Broj računa
Account Number (IBAN): HR4223600003116624164

SWIFT/BIC: ZABAHR2X

žiro račun / giro account

Ime i prezime vlasnika računa
Name of account holder: DINKA BOŽIĆ

Broj računa
Account Number (IBAN): HR6823600003114694851

SWIFT/BIC: ZABAHR2X

paypal